Jak wygląda interwencja komornika?

Jak wygląda interwencja komornika?

Skuteczne odzyskiwanie należności przez wierzycieli, bardzo często wiąże się z koniecznością korzystania z usług komorników sądowych.

Interwencja komornika zależy od konkretnych okoliczności sprawy oraz rodzaju zajętych składników majątkowych. Rzecz jasna w każdym przypadku jednak, komornik działa zgodnie z przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej. Czynności komornicze mogą obejmować różne działania, których przykłady zostały przedstawione poniżej.

Jak wygląda interwencja komornika?

Przykłady interwencji komorniczych

Jednym z podstawowych działań kancelarii komorniczych jest zajęcie rachunku bankowego. W tym przypadku komornik składa do banku wniosek o zajęcie rachunku bankowego dłużnika. Po uzyskaniu zgody sądu, bank zamraża środki znajdujące się na rachunku dłużnika. Dłużnik nie ma wtedy dostępu do swoich środków, a komornik pobiera z nich kwotę potrzebną na spłatę długu. Inną opcją jest sprzedaż ruchomości, w ramach której komornik przeprowadza licytację ruchomości zajętych u dłużnika. Licytacja odbywa się na podstawie ogłoszenia, a nabywcą może być każdy zainteresowany. Uzyskane w ten sposób środki finansowe są przeznaczane na spłatę długu.

Kolejnym dość częstym procederem egzekucyjnym jest zajęcie nieruchomości. Komornik zajmuje nieruchomość dłużnika, która zostaje przepisana na wierzyciela lub sprzedana na licytacji. W przypadku zajęcia nieruchomości, interwencja komornika może być bardziej skomplikowana i długotrwała niż w przypadku zajęcia ruchomości. W trakcie interwencji komornik stara się działać w sposób jak najmniej uciążliwy dla dłużnika, ale jednocześnie zgodny z przepisami prawa i interesami wierzyciela. Komornik może również korzystać z pomocy policji w sytuacjach, gdy napotyka na opór ze strony dłużnika lub gdy dochodzi do sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa.

Wielu specjalistów, takich jak na przykład promujących się hasłem Praga – komornik zielińska, prowadzi własne strony internetowe. Zawierają one wiele informacji na temat świadczonych usług wraz z dokładnymi opisami wykonywanych czynności mających na celu wyegzekwowanie należności.