Przewóz materiałów niebezpiecznych

Przewóz materiałów niebezpiecznych

Materiały niebezpieczne wszystkie materiały które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka, powinny być przechowywane oraz transportowane w odpowiednich warunkach, powinny do tego służyć specjalne samochody wyposażone w cysternę lub też odpowiednie pojemniki.

Przykładowo w przypadku substancji żrących, nie można będzie zastosować standardowych beczek, jednak należy wykorzystać odpowiednie tworzywo odporne na substancje żrące. Podobnie w przypadku różnego rodzaju olejów, paliw, materiałów które mogłyby uszkodzić standardowe pojemniki.

Przewóz materiałów niebezpiecznych

Dokumentacja i oznaczenia w spedycji materiałów niebezpiecznych

Transport będzie potrzebował odpowiedniej dokumentacji, może być to przykładowa karta charakterystyki towaru, będzie tam zawarty opis przewożonych substancji, będą tam także informacje na temat odpowiedniego magazynowania, postępowania w przypadku potrzeby usunięcia, zneutralizowania substancji. Naturalnie będą tam także wskazania na temat działania w celu ochrony życia i zdrowia człowieka. Oprócz dokumentacji potrzebne będzie także oznaczenie pojazdu, często na cysternach widzimy charakterystyczne tabliczki w kolorze pomarańczowym, posiadają one dwa numery. Dolny numer będzie oznaczał numer uniwersalny dla przewożonej substancji, dzięki czemu będzie można ją szybko zidentyfikować, jest ten numer standardowy dla całej Unii Europejskiej.

Każdy kierowca powinien być przeszkolony w zakresie przewożenia materiałów niebezpiecznych, powinien on znać przykładowo oznaczenia jakie są stosowane na pojazdach czy też na pojemnikach w których przewożone są dane materiały. Często są to oznaczenia w standardzie ONZ, jest to czterocyfrowy kod oznaczający substancje. Naturalnie warto zwrócić uwagę na tankowanie oraz wypompowywanie cieczy z cysterny, powinno odbywać się to pod nadzorem osoby która przeszła odpowiedni kurs, która będzie wiedziała jak zachować się w sytuacjach niebezpiecznych.

Transport ADR może być realizowany przez kierowców którzy ukończyli 21 lat oraz posiadają uprawnienia adr podstawowe, będą to uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych za pomocą standardowych zestawów, wówczas materiały przewożone będą w beczkach, kanistrach różnego rodzaju opakowaniach. Należy oczywiście zabezpieczyć je przed przesuwaniem, mogą do tego służyć różnego rodzaju podpory, pasy, przegrody.